Šiluminių tiltelių skaičiavimai
Šiluminių tiltelių skaičiavimai
Mes - teisingas Jūsų pasirinkimas
Susisiekime
Kas mes

Mes skaičiuojame ilginius šiluminius tiltelius architektams, konstruktoriams bei sertifikavimo ekspertams. Šiluminių tiltelių suskaičiavimas yra privalomas pastato energinio naudingumo sertifikavimo procesui. Skaičiavimus atliekame Therm programa.
Dirbame greitai ir kokybiškai.

Kas yra
Šiluminis tiltelis

Šilumos tilteliai- dar vadinami ir šalčio tilteliais. Tai pastato sienos dalys, kurios pasirodo žymiai didesniu šilumos perdavimo koeficientu lyginant su kitais elementai. Dėl to tarp pastato vidaus ir išorės susidaro temperatūros skirtumas, sukeliantis šilumos tiltelį. Ilginis šiluminis tiltelis – nekintamo skerspjūvio šiluminis tiltelis, kurio ilgis kelis kartus didesnis už plotį ir statmenas šilumos srautui einančiam per atitvarą. Dėl šilumos tiltelių pastatų sienos neretai tampa drėgnos.

Ilginiai šiluminiai tilteliai dažniausiai pastebimi tokiose pastato vietose, kaip:

  • išorinių astato dalių tarpusavio susijungimo vietose;
  • vidinių pertvarų, sienų susijungimo su išorinėmis atitvaromis ar stogu vietose;
  • tarpinių aukštų grindų ir išorinių sienų susijungimo vietose;
  • kolonose, kurios yra išorinėse sienose;
  • langų ir durų angose ir sąramose;
  • balkonuose.

Šiluminis tiltelis 1
Šiluminis tiltelis 1
Šiluminis tiltelis 1
Šiluminis tiltelis 1
Kuo remiantis atliekami
Skaičiavimai

Teisės aktai:
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
LST EN ISO 10211:2008 Statybinių konstrukcijų šiluminiai tilteliai. Šilumos srautai ir paviršiaus temperatūros. Detalieji skaičiavimai (ISO 10211:2007)
LST EN ISO 6946:2008 Pastato komponentai ir elementai. Šiluminė varža ir šilumos perdavimo koeficientas. Skaičiavimo metodas (ISO 6946:2007)
LST EN ISO 13788:2013 „Higroterminės pastatų komponentų ir elementų charakteristikos. Vidinio
paviršiaus temperatūra siekiant išvengti kritinės paviršiaus drėgmės ir kondensacijos plyšiuose.
Skaičiavimo metodai (ISO 13788:2012)

Programinė įranga:
Ilginių šiluminių tiltelių skaičiavimus atliekame Therm programa.

Šiluminis tiltelis
Specialistas
Kaip mus rasti